Živočíšna výroba:

Názov Váha Cena bez DPH
Jatočné býky 600 kg a viac  aktuálna cena: kontakt
Prasiatka do 15 kg    – €
15 – 25 kg – € plus – € za každé kg hmotnosti nad 15 kg
nad 25 kg  – € plus – € za každé kg hmotnosti nad 25kg
Jatočné ošípané 120 kg a viac – € za kg živej hmotnosti

Chov ošípaných je v súčasnosti pozastavený

Rastlinná výroba

 

Aneta Karamanová
tel.: 056/ 64 20 318
0905 841 513
e-mail.: koan@koan.sk