Živočíšna výroba:

Názov Váha Cena bez DPH
Jatočné býky 600 kg a viac 1,75 € za kg
Prasiatka do 15 kg 45 €
15 – 25 kg 45 € plus 2,5 € za každé kg hmotnosti nad 15 kg
nad 25 kg 70  € plus 1,7 € za každé kg hmotnosti nad 25kg
Jatočné ošípané 120 kg a viac 1,66 € za kg živej hmotnosti

Živočíšna výroba hospodársky dvor Močarany- ošípané
Peter Mikuš
tel.: 0905 892 115

Živočíšna výroba hospodársky dvor Pozdišovce- ošípané a hovädzí dobytok
Ing. Eduard Kuchta
tel.: 0915 587 297

Živočíšna výroba hospodársky dvor Krásnovce- ošípané
MVDr. Viera Kostovčíková
tel.: 056/ 64 20 318
0907 468 324
e-mail.: v.kostovcikova@koan.sk

Rastlinná výroba

Kontakt:

Aneta Karamanová
tel.: 056/ 64 20 318
0905 841 513
e-mail.: a.karamanova@koan.sk