Kontaktné údaje Fakturačné údaje
Krasnovce 183, 072 01 Krasnovce
Telefón: 056 / 642 03 18
Mobil: 0907 468 324
E-mail:koan@koan.sk
ICO:31711855
Obchodné meno:KOAN, spol. s r.o.
Sídlo:Krasnovce 183, 072 01 Krasnovce
DIC:2020498744
IC DPH: SK2020498744


Zväcšit mapu

Konateľ firmy
MVDr. Vladimír Kostovčík v.kostovcik@koan.sk
Vedúci výroby
Ján Bereš tel.: 0905 205 510 j.beres@koan.sk
Hlavný agronóm
Peter Baňas tel.: 0907 971 569
Hlavný zootechnik
Ing. Eduard Kuchta tel.: 0915 587 297
Zásobovanie
Vladimír Karaman tel.: 0905 541 960
Ekonomický úsek
Ing. Katarína Iľková tel.: 056/ 64 33 885 k.ilkova@koan.sk
MVDr. Viera Kostovčíková tel.: 056/ 64 20 318
0907 468 324
v.kostovcikova@koan.sk
Aneta Karamanová tel.: 056/ 64 20 318
0905 841 513
a.karamanova@koan.sk