Kontaktné údaje Fakturačné údaje
Krásnovce 183, 072 01 Krásnovce
Telefón: 056 / 642 03 18
Mobil: 0907 468 324
E-mail:koan@koan.sk
IČO:31711855
Obchodné meno: KOAN, spol. s r.o.
Sídlo: Krásnovce 183, 072 01 Krásnovce
DIČ: 2020498744
IČ DPH: SK2020498744


Konateľ firmy
MVDr. Vladimír Kostovčík
Vedúci výroby
Ján Bereš tel.: 0905 205 510
Agronóm
Ing. Vladimír Fedorčák tel.: 0911 130 599
Zootechnik
MVDr. Vladimír Kostovčík
Mechanizátor
Vladimír Karaman tel.: 0905 541 960
Ekonomický úsek
Ing. Katarína Iľková tel.: 056/ 64 33 885
Aneta Karamanová tel.: 056/ 64 20 318
0905 841 513

Beáta Pavlová 
Správca nájomných zmlúv, výkup pôdy
tel.: 0915 587 297
e-mail.: koan@koan.sk