Výzva na predkladanie ponúk

Prijímateľ KOAN spol. s r.o., Krásnovce 183, 072 01, IČO: 31 711 855, ako vyhlasovateľ v rámci projektu PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR 2014 – 2020 a v súlade s Usmernením Pôdohospodárskej platobnej agentúry č.8/2017 vyhlasuje  výzvu na predloženie ponúk na predmet zákazky REKONŠTRUKCIA MAŠTALE PRE HD. Lehota na predloženie ponúk je do 15.11.2017 do 15.00 hod.

Burza drobných zvierat

Pozývame Vás na burzu drobných zvierat, ktorá sa koná každú štvrtú nedeľu v mesiaci od 6:00 do 12:00. O občerstvenie a ozvučenie je postarané! Nájdete tam: Chovateľske potreby, zariadenia, krmivá kaktusy, bonsaie, záhradkárske potreby ovocie a zeleninu včelie produkty a iné sezónne ponuky Viac informácií na: www.burzamocarany.sk

Oslavy storočnice Gorazda Zvonického

Na slávnosti odhalia ulicu, predstavia známku aj knihu Oslavy nedožitej storočnice Gorazda Zvonického začínajú už v sobotu 6. júla, pri tejto príležitosti uzrie svetlo sveta nová michalovská ulica, kniha o G. Zvonickom, príležitostná poštová známka a bude otvorená aj pamätná izba na počesť tohto významného rodáka.