Chov ošípaných v uzavretom obrate stáda (chov ošípaných je v súčasnosti pozastavený)
Prasnice základného stáda  0 ks
Ostatné kategórie  0 ks
Mangalice  0 ks

Materskú líniu tvorí biela ušľachtilá x Landrase, otcovská línia predstavuje mäsové hybridy na báze Yorkshire x Pietraine.

Chov hovädzieho dobytka (400 kusov)
Kravy bez trhovej produkcie mlieka 135 ks
Teľatá do 3 mesiacov 35 ks
Mladý dobytok 115 ks
Výkrm hovädzieho dobytka 100 ks

Základom stáda je slovenské strakaté plemeno, doplnené v hybridizačnom programe mäsovým plemenom Limousine.

Chov oviec ( 100 kusov)
Základ stáda predstavuje plemeno Merino doplnené mäsovými hybridmi Charolais a Suffolck