Spracovanie rastlinných komodít

  • vykonávame kompletné prvotné spracovanie produktov rastlinnej výroby, čistenie, sušenie a uskladňovanie
  • sušenie uskutočňujeme na sušičke PEDROTTI

Spracovanie živočíšnej výroby

  • teľatá a výkrmový dobytok predávame na export
  • ošípané sa snažíme maximálne predať na domáce zakáľačky (chov ošípaných je v súčasnosti pozastavený)