Výmera poľnohospodárskej pôdy je  1350 ha, z toho 1226 ha ornej pôdy.

Klimatické pomery
priemerná ročná teplota 9 -10 °C
priemerná teplota najteplejších mesiacov júla a augusta 19-20°C
priemerná teplota najchladnejšieho mesiaca -3.6 °C
priemerná teplota vo vegetačnom období 14-16°C
priemerný úhrn zrážok 500-600mm
priemerný úhrn zrážok vo vegetačnom období 300-400mm
priemerný počet dní so snehovou pokrývkou 99 dní
Fenologické pomery
začiatok jarných poľných prác 21.03. – 09.05.
začiatok sejby jačmeňa jarného 20.03. – 25.03.
začiatok sejby hrachu a prosa siateho 25.03. – 30.03.
začiatok sejby kukurice, slnečnice 25.04. – 05.05.
začiatok sadenia zemiakov 25.04. – 05.05.
začiatok sejby sóje 01.05. – 10.05.
začiatok sejby ozimnej repky 20.08. – 25.08.
začiatok sejby ozimných obilnín 15.09. – 10.10.
začiatok žatvy ozimných a jarných obilnín 10.07. – 05.08.
Štruktúra osevu rastlinnej výroby
Ďatelinoviny lucerna 20 ha
Kŕmne plodiny silážna kukurica 30 ha
strukovinovo-obilné miešanky 15 ha
Obilniny jačmeň jarný 130 ha
jačmeň ozimný 70 ha
pšenica ozimná 310 ha
Triticale 70 ha
kukurica na zrno 245 ha
cirok 15 ha
proso siate 13 ha
Strukoviny sója fazuľová 120 ha
hrach jarný/kŕmny 13 ha
Technické plodiny repka olejná/ozimná 90 ha
slnečnica roľná 60 ha
Trávy a ďatelinotrávy trávy na ornej pôde 34 ha
Okopaniny zemiaky 2 ha