Pokiaľ máte záujem o prácu v našej spoločnosti, podrobnejšie informácie zistíte:

Ing. Katarína Iľková
tel.: 056/ 64 33 885
e-mail.: k.ilkova@koan.sk

Ponuka pracovných pozícií:

  • Traktorista
  • Pracovník v živočíšnej výrobe: kŕmič